Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

Subvencions en matèria esportiva

L'Ajuntament de Roses destina part del pressupost per a fomentar la participació i/o organització d’activitats esportives ordinàries o extraordinàries en matèria esportiva per mitjà de subvencions.


Les despeses subvencionables són les que resulten d'haver participat en campionats oficials de la modalitat esportiva (ja sigui en format de lligues o diverses proves puntuals); en l’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnico-esportiva que es realitzin de forma puntual (Jornades, campionats, tornetjos, cursos, seminaris, etc...) i la participació en activitats de formació durant el present exercici o temporada esportiva.

Entre d’altres despeses, i a tall d’exemple, poden ser objecte de subvenció despeses com: les llicències federatives, els rebuts d’arbitratge, factures de desplaçaments a les competicions, factures de material esportiu, factures de material gràfic per la difusió de l’activitat, factures de material de farmaciola i de tractaments mèdics o de rehabilitació, factures d’inscripció a cursos o activitats de formació, factures de serveis tècnic-esportius, factures de serveis o subministraments diversos per l’organització de l’activitat esportiva o de formació, etc... Factures de lloguer de local, de pòlisses d’assegurances obligatòries (RC, etc...), de subministraments (llum, aigua, gas), de telefonia, de material de papereria,despeses de personal (nómines i seguretat social), de manteniment de web, etc...


Normativa legal, bases reguladores, models,...


Accions del document