Arxiu Municipal (AMR)
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres, de 8 h a 14 h / AMB HORA CONVINGUDA

 

Adreça: Carrer de la Mainada, 28

Telèfon: 972.15.14.86. 

Correu-e: amr@roses.cat

L'AMR als mitjans 2015

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de desembre de 2015:

http://www.viladeroses.cat/el-document-identificatiu-de-la-urna-funeraria-daugust-pi-sunyer-document-del-mes-de-lamr/

http://guiaderoses.net/noticies/el-document-identificatiu-de-la-urna-funer%C3%A0ria-daugust-pi-sunyer-document-del-mes-de-lamr

http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2015/12/13/roses-document-del-trasllat-lurna/757695.html

http://www.emporda.info/cultura/2015/12/11/larxiu-roses-mostra-document-identificatiu/295383.html

"Analitzen el certificat de l'urna funerària d'August Pi-Sunyer" a l'Hora Nova, 15 de desembre de 2015, p. 34.

"Roses té el document del trasllat de l'urna d'August Pi-Sunyer de Mèxic a Roses" a Diari de Girona, 13 de desembre de 2015, p. 29.

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de novembre de 2015:

http://www.emporda.info/cultura/2015/11/12/document-del-mes-presenta-lestada/291990.html

http://www.viladeroses.cat/roses-i-els-creuers-lestada-de-lss-himalaya-a-roses-lany-1967/

http://www.empordatv.cat/figueres/index.php?option=com_fireboard&func=fbprofile&task=showprf&userid=62

http://guiaderoses.net/noticies/roses-i-els-creuers-lestada-de-lss-himalaya-roses-lany-1967

http://www.gironanoticies.com/noticia/34380_ro-e-iel-creuer-le-tadadel-himalayaaro-e-lany1967-1.htm

http://www.canalajuntament.cat/sala-de-premsa/30911-roses-i-els-creuers-l-estada-de-l-ss-himalaya-a-roses-l-any-1967

"L'arribada de l'SS Himalaya a Roses el 1967, a anàlisi" a l'Hora Nova, 17 de novembre de 2015, p. 27.

"El Document del Mes, l'arribada d'un creuer el 1967" a l'Empordà, 17 de novembre de 2015, p. 10.

"Roses i els creuers: l'estada de l'SS Himalaya l'any 1967" a Diari de Girona, 19 de novembre de 2015, p. 2.

Ressò del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, 27 d'octubre de 2015:

http://www.viladeroses.cat/lamr-celebra-el-dia-del-patrimoni-audiovisual-amb-dos-videos-de-la-vila-dels-anys-78-i-88/

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes d'octubre de 2015:

http://www.emporda.info/fets-gent/2015/10/05/control-despesa-municipal-al-document/287438.html

http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2015/10/06/despeses-roses-1937/746836.html

http://www.viladeroses.cat/el-control-de-la-despesa-municipal-centra-el-document-del-mes-de-larxiu-municipal-de-roses/

http://guiaderoses.net/noticies/el-control-de-la-despesa-municipal-centra-el-%E2%80%9Cdocument-del-mes%E2%80%9D-de-larxiu-municipal-de-rose

"Les despeses de Roses el 1937" a Diari de Girona, 6 d'octubre de 2015, p. 16.

"La reparació de la ràdio de l'Ajuntament, a anàlisi" a Setmanari l'Hora Nova, 13 d'octubre de 2015, p. 21.

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de setembre de 2015:

http://www.empordadigital.cat/index.php/template/k2/k2-item/item/347-l-arxiu-municipal-de-roses-posa-en-valor-els-talonaris-dels-balls-de-la-suf-entre-els-anys-1964-i-1967

http://www.emporda.info/cultura/2015/09/23/talonaris-dels-balls-suf-tetimoni/286083.html

http://www.viladeroses.cat/els-talonaris-dels-balls-de-la-suf-testimoni-de-la-vida-festiva-rosinca/

http://guiaderoses.net/noticies/els-talonaris-dels-balls-de-la-suf-testimoni-de-la-vida-festiva-rosinca

http://www.bonart.cat/actual/els-talonaris-dels-balls-de-la-suf-testimoni-de-la-vida-festiva-rosinca/

"Els talonaris dels balls de la SUF, document del mes de l'Arxiu Municipal" a l'Empordà, 29 de setembre de 2015, p. 7.

"El talonari abandonat, testimoni del passat festiu del poble" a l'Hora Nova, 29 de setembre de 2015, p. 31.

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes d'agost de 2015:

http://www.diaridegirona.cat/estiu/2015/08/06/turistes-soldats-dur-diversio-roses/737710.html

http://www.emporda.info/oci/2015/08/05/vinguin-ballin/281410.html

http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/26166-vinguin-i-ballin.html

http://www.bonart.cat/actual/el-document-del-mes-del-fons-de-lajuntament-de-roses/

http://guiaderoses.net/noticies/vinguin-i-ballin

http://www.viladeroses.cat/una-sala-de-festes-de-roses-protagonitza-el-document-del-mes-de-larxiu-municipal/

"Quan turistes i soldats van dur la diversió a Roses" a la secció Estiu del Diari de Girona, 6 d'agost de 2015, p. 21.

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de juliol de 2015:

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/07/13/badia-roses-als-peus/734183.html#

http://www.emporda.info/cultura/2015/07/08/larxiu-roses-recorda-boom-turistic/278473.html

http://www.aragirona.cat/noticia/2015/07/08/el-boom-turistic-i-la-construccio-centren-latencio-a-larxiu-municipal-de-roses

http://www.viladeroses.cat/el-boom-turistic-i-la-construccio-protagonistes-del-document-del-mes-de-larxiu-municipal-de-roses/

http://www.guiaderoses.net/noticies/el-boom-tur%C3%ADstic-i-la-construcci%C3%B3-centren-latenci%C3%B3-del-document-del-mes-de-lamr

"La Badia de Roses als seus peus" a Diari de Girona, 13 de juliol de 2015, p. 28.

http://www.gihostaleria.org/actualitatdetall.php?show=44979&b=x

"Els totxos distòpics" a Diari de Girona, 15 de juliol de 2015, p. 2.

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de juny de 2015:

http://www.emporda.info/fets-gent/2015/06/02/roses-recorda-primeres-municipals-democracia/274717.html

http://www.viladeroses.cat/les-primeres-eleccions-municipals-de-la-democracia-es-el-document-del-mes-de-larxiu-municipal-de-roses/

http://www.guiaderoses.net/noticies/les-primers-eleccions-municipals-de-la-democr%C3%A0cia-al-document-del-mes-de-lamr

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de maig de 2015:

http://www.emporda.info/cultura/2015/05/08/historia-lae-roses-document-del/272149.html

http://www.bonart.cat/actual/la-historia-de-lae-roses-al-document-del-mes-de-larxiu-municipa/

http://www.viladeroses.cat/la-historia-de-la-e-roses-document-del-mes-de-larxiu-municipal-de-roses/

http://guiaderoses.net/noticies/la-hist%C3%B2ria-de-lae-roses-centra-latenci%C3%B3-del-%E2%80%9Cdocument-del-mes%E2%80%9D-de-larxiu-municipal-de-rose

"Història esportiva" a Diari de Girona, p. 2. 8 de maig de 2015.

"La informació del club esportiu és el document del mes de l'arxiu" a Diari de Girona, p. 19. 30 de maig de 2015.

Diversos mitjans es fan ressò de la visita a Santa Maria de Roses el 16 d'abril de 2015:

http://www.viladeroses.cat/els-alumnes-de-loficina-de-catala-de-roses-participen-en-una-jornada-sobre-la-historia-local-de-la-vila/

http://guiaderoses.net/noticies/difusi%C3%B3-de-la-hist%C3%B2ria-local-trav%C3%A9s-de-l%E2%80%99esgl%C3%A9sia-de-sant-maria-de-roses

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes d'abril de 2015:

http://www.emporda.info/fets-gent/2015/04/07/linventor-del-talgo-volia-unir/268737.html

http://www.viladeroses.cat/lintent-de-connectar-amb-el-tren-roses-amb-figueres-i-olot-es-el-document-del-mes-de-lamr/

http://www.gironanoticies.com/notix/noticia/32053_eltrenmagicro-e-figuere-olotdocumentdelme-delarxiumunicipaldero-e--1.htm

http://www.guiaderoses.net/noticies/len%C3%A8sim-intent-de-connectar-ferrovi%C3%A0riament-roses-amb-la-muntanya

http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/24920-lenesim-intent-de-connectar-ferroviariament-roses-amb-la-muntanya.html

http://www.eldigitaldegirona.com/lenesim-intent-de-connectar-ferroviariament-roses-amb-la-muntanya/

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de març de 2015:

http://www.emporda.info/fets-gent/2015/03/03/joan-pages-protagonitza-document-del/265008.html

http://www.viladeroses.cat/el-titol-de-carter-de-roses-de-joan-pages-protagonitza-el-document-del-mes-de-lamr/

http://www.bonart.cat/actual/el-document-del-mes-de-lamr-per-joan-pages-ordeig/

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de febrer de 2015.  

http://www.emporda.info/fets-gent/2015/02/06/dibuix-1872-testimoni-vida-comercial/262463.html 

http://www.viladeroses.cat/un-dibuix-de-1872-testimoni-de-la-vida-comercial-rosinca-al-segle-xix/

http://guiaderoses.net/noticies/un-dibuix-de-1872-testimoni-de-la-vida-comercial-rosinca-al-segle-xix

http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/24192-un-gravat-testimoni-de-la-vida-comercial-rosinca-al-segle-xix.html

http://www.gironanoticies.com/notix/noticia/31465_undibuixde1872te-timonidelavidacomercialro-incaal-eglexix-2.htm

http://www.bonart.cat/actual/un-dibuix-del-1872-testimoni-de-la-vida-comercial-rosinca-al-segle-xix/

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes d'Arxivae del mes de gener de 2015:

http://www.emporda.info/fets-gent/2015/01/22/carnaval-figueres-principis-del-s/260940.html

Diversos mitjans es fan ressò del document del mes de gener de 2015:

http://www.emporda.info/cultura/2015/01/14/roses-exhibeix-dues-partitures-originals/260114.html

http://www.viladeroses.cat/dues-sardanes-del-figuerenc-enric-mas-son-el-document-del-mes-de-larxiu-municipal-de-roses/

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/813820-larxiu-de-roses-recorda-enric-sans.html

http://www.c-doc.net/blogcustodiadocumental/larxiu-de-roses-recorda-enric-sans/

http://www.gironanoticies.com/notix/noticia/31290_lapartituradela-ardana-otael-pin-delma-mare-denric-an-documentdelme-delamr-2.htm

http://www.canalajuntament.cat/sala-de-premsa/18427-la-partitura-d-una-sardana-d-enric-sans-document-del-mes-de-l-amr

"L'Arxiu de Roses recorda Enric Sans" a El Punt Avui, 19 de gener de 2015, p. 38. 

Accions del document