Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIONS PGOU NOVAMENT EN VIGOR DES DE LA SENTÈNCIA D'ANUL·LACIÓ DEL POUM (DOGC 19.05.2016)

Accions del document