Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3/2018 DEL PGOU, A LA PRECISIÓ D'ALINEACIONS I ESMENES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES (PL17006OT)

Accions del document