Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 21 - RIERA GINJOLERS

Aprovació definitiva CTU 13.09.2000 | Publicació DOGC 18.12.2000

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 13.09.2000

Accions del document