Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 44 - PER A LA CONCRECIÓ DELS ARTICLES 70, 105 I 107.2.c DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 07.04.2004  |  Publicació DOGC 01.06.2004

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 07.04.2004

Accions del document