Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 11 - ROTONDA AVDA. DE RHODE - RDA. MIQUEL OLIVA I PRAT

Aprovació definitiva CTU 21.10.1998 | Publicació DOGC 2807 18.01.1999

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 21.10.1998

Accions del document