Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 13 - AFECTA LA ROTONDA D'INTERSECCIÓ C-260 AMB LA CTRA. DE CADAQUÉS

Aprovació definitiva CTU 11.02.1998 | Publicació DOGC 2627 27.04.1998

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 11.02.1998

Accions del document