Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 50 - QUE AFECTA L'ÀMBIT DELS CARRERS DR. FLÉMING, TIRSO DE MOLINA I ESPRONCEDA DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 29.09.2004 | Publicació DOGC 02.11.2004

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 29.09.2004

Accions del document