Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 7 - AFECTA LES ALINEACIONS DELS CARRERS MIMOSA, ELS GRECS I ARISTÒTIL

Aprovació definitiva CTU 11.12.1996 | Donar conformitat CTU 15.04.1997 | Publicació DOGC 11.06.1997

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 11.12.1996 | Acord donar conformitat CTU 15.04.1997

Accions del document