Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

NORMES COMPLEMENTÀRIES QUE AFECTA LES ALÇADES DE LES EDIFICACIONS QUE DONEN FRONT A PLACES I ESPAIS LLIURES (art.80, 81 ,89, 90, 94 i 95 NNUU)

Aprovació definitiva CTU 11.02.1998

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 11.02.1998

Accions del document