Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM.12 - ROTONDA INTERSECCIÓ CTRA. BESALÚ A ROSES I CTRA. VILAJUÏGA

Aprovació definitiva CPU 11.02.1998 | Publicació DOGC 2627 27.04.1998

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CPU 11.02.1998

Accions del document