Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM.31 - PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ESTABLIMENT HOTELER AL MAS FUMATS DE ROSES

Aprovació definitiva CPU 22.03.2005 |  Publicació DOGC 28.04.2005

DOCUMENT

Acord AD CPU 22.03.2005

Accions del document