Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL DE COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANES DE LES FINQUES QUALIFICADES COM EQUIPAMENT DE LA RIERA GINJOLERS (SUF) AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 46911-03, 46911-04 i 46911-05 DE ROSES (PL13009EN)

Aprovació definitiva PLE 30.06.2014 | Publicació DOGC 19.08.2014

DOCUMENT

Acord AD PLE 30.06.2014 | Publicació DOGC 6688 19.08.2014

Accions del document