Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL GRAN VIA, DES DEL MOLL COMERCIAL FINS A LA CTRA. C-260 FIGUERES - ROSES

Aprovació definitiva CTU 26.09.2001 | Donar conformitat CTU 30.01.2002

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 26.09.2001 | Acord donar conformitat CTU 30.01.2002

Accions del document