Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ VOLUMÈTRICA A LA ZONA D’EQUIPAMENT ADMINISTRATIU DEL CARRER DE TARRAGONA CANTONADA AMB EL CARRER DE L’ESCORXADOR. POLICA LOCAL. (PL14011OT)

Aprovació definitiva PLE 24.11.2014 | Publicació DOGC 02.12.2014

DOCUMENT

Publicació aprovació definitiva DOGC 02.12.2014

Accions del document