Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

TEXT REFÓS ACTUALITZAT NOVEMBRE 2002 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PGOU DE ROSES

Aprovació definitiva PLE 27.01.2003  |  Donada conformitat CTU 26.03.2003  |  Publicació BOP241 18.12.2003

NORMES URBANÍSTIQUES

Acord CTU DC 26.03.2003  |  Publicació BOP 18.12.2003

Tramitació NNUU TR2002

Accions del document