Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

SUPRESSIÓ DE LA UA8, UA9, UA17, UA36, UA37 DEL PGOU DE ROSES (PL17007OT)

Accions del document