Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Urbanisme

Relació del planejament general, planejament derivat, gestió i altres documents vigents.
Plànol interactiu de situació dels projectes en tràmit i aprovats, i de les obres en execució i finalitzades.
Relació de les obres públiques finalitzades

Accions del document