Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Urbanisme

Text consolidat de la normativa urbanística vigent, plànols d'ordenació i geoportal
Relació del planejament general, planejament derivat, gestió i altres documents vigents.
Relació de les obres públiques que actualment s'estan executant en el nostre municipi

Accions del document