Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 45 - COMPLEMENTA LES MODIFICACIONS 21 (RIERA GINJOLERS) I 27 (NUCLI ANTIC) DEL T.M. DE ROSES

Accions del document