Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA GRANJA SANT JOSEP DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 04.12.2002 | Publicació DOGC 02.12.2003

MEMÒRIA

PLÀNOLS

Acord aprovació definitiva CTU 04.12.2002 | Aval garantia | Publicació DOGC 4022 02.12.2003

Accions del document