Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL PER INSTAL·LAR UNA ESTACIÓ DE SERVEI A LA CRUÏLLA DE LES CARRETERES GI-610 I GI-614 EN EL TERME MUNICIPAL DE ROSES (PL11003SE)

Aprovació definitiva CTU 17.12.2013 | Donada conformitat CTU 06.05.2014 | Publicació DOGC 16.07.2014 

DOCUMENT

Acord AD CTU 17.12.2013 | Acord DC CTU 06.05.2014 | Publicació DOGC 16.07.2014

Accions del document