Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PROJECTE D'ESPAI LLIURE AL VOLTANT DEL CEMENTIRI A L'ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS PRESIDENT JOSEP IRLA, PERE III, CAMÍ DEL CEMENTIRI I CTRA. DEL MAS OLIVA (PU21015EN)

L’objecte del projecte es la reforma dels espais lliures al voltant del Cementiri de Roses dins l’àmbit
delimitat per els carrers del President Josep Irla, camí del Cementiri, carrer de Pere III, i crta. del
Mas Oliva.


Contractista adjudicatari: Construccions Fusté, SA  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 373.924,85 €

Inici de les obres: 05.02.2024  |  Termini d'execució de les obres: 6 mesos


 DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXES

DOCUMENT 2 PLÀNOLS

DOCUMENT 3 PLECS

DOCUMENT 4 PRESSUPOST

Acord aprovació definitiva PLE 21.12.2022


 Fotos abans de fer les obres

ACTUAL02.jpg   ACTUAL03.jpg  ACTUAL04.jpg   

 

Accions del document