Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

Fem brillar Roses

FEM BRILLAR ROSES!


Des de l’Ajuntament de Roses estem responent al compromís de millorar de forma duradora la qualitat de l’espai públic, per això treballem per millorar la gestió dels residus i la neteja de la ciutat. Volem cuidar la ciutat i millorar la qualitat de vida als nostres carrers.

Gestionar bé els residus i la neteja és una responsabilitat compartida entre l’Ajuntament i totes les persones que residim i treballem a Roses o que ens visiten: és necessari per garantir la convivència i l’atractiu de la nostra població i per protegir el nostre privilegiat entorn.

La campanya de sensibilització “Fem brillar Roses”, convida a cuidar l’espai públic i mantenir-lo net i cuidat, perquè Roses és la nostra ciutat i volem fer-la brillar.

 

Tríptic informatiu 1 Fem brillar Roses

Tríptic informatiu 2 Fem brillar Roses


Només s’ha de ser responsable i seguir aquests consells per gaudir d’uns carrers i places cada cop més brillants: 

 

Separar bé els residus

A casa o al comerç cal separar bé els residus reciclables per facilitar la recollida selectiva per fraccions, així reciclarem més i millor a Roses.

RETOL ILLES CONTENIDORS.jpg

S’ha d’evitar dipositar residus que no toquen als diferents contenidors (els residus impropis) per garantir la qualitat del procés de reciclatge de les diferents fraccions:

Marró
només per la matèria orgànica
Groc
només pels envasos lleugers de plàstic i metàl·lics
Blau
només per paper i cartró
Verd
només per ampolles i pots de vidre
Gris
només pels residus que no es poden reciclar a les altres fraccions

FRACCIONS 


I els altres residus?

Els residus que no es recullen en alguns dels cinc contenidors s’han de portar a la deixalleria municipal


Utilitzar els servei de recollida de trastos i restes vegetals

L’Ajuntament disposa de serveis de recollida a domicili de mobles i trastos i de restes vegetals (poda) . Són gratuïts i complementaris a la deixalleria municipal.
Cal trucar abans al 972 25 70 05 per concertar el dia i l’adreça de recollida.

 

RECOLLIDAPODA


Ús correcte dels contenidors

Les illes de reciclatge de les urbanitzacions no són deixalleries. S’han de fer servir bé i dipositar els residus dins els contenidors. No s’hi ha d’abandonar runa, trastos, ni restes de poda: s’han de portar a la deixalleria o trucar als serveis municipals de recollida (972 25 70 05).

L’abandonament de runes d’obres, restes vegetals, trastos vells i altres deixalles fora dels llocs autoritzats es poden sancionar amb una multa mínima de 400 euros.


Les papereres, només pels residus de butxaca

Les papereres no són contenidors de residus! Les papereres estan pensades per a residus de butxaca i de petita mida, no per dipositar-hi bosses d’escombraries.


Acabem amb els abocaments incontrolats

Està totalment prohibit abandonar restes vegetals, trastos vells o runa d’obres a la via pública o a l’entorn natural. A més del seu impacte ambiental a l’entorn on es fan els abocaments incontrolats de runa, poda, voluminosos o altres deixalles, suposen punts de brutícia que empitjoren la percepció del nostre municipi.
L’abandonament de runa d’obres, restes vegetals, trastos vells i altres deixalles fora dels llocs autoritzats es poden sancionar amb una multa mínima de 400 euros.


Les burilles de cigarreta, ni al terra ni al mar

No s’han de llençar les burilles al terra ni als embornals. Els residus que es llencen al terra acaben al clavegueram, i d’allà arriben a la nostra badia i provocant efectes nocius a la flora i la fauna de la Mediterrània.
Les burilles, sempre apagades, i altres residus petits s’han de llençar a les papereres o als contenidors de resta.

BURILLES OK.jpg 


Si tens gos, sigues responsable

Recull sempre els excrements del teu animal de companyia i recorda que ara també és obligatori netejar amb aigua els orins.

GOSSOS 


Menys residus, encara millor

El millor residu és aquell que no existeix. Per a reduir la gran quantitat de residus que generem diàriament es poden fer petits canvis quotidians i seguir la regla de les 4R:

Repensar > Ser més conscients en el moment de compra i reflexionar sobre si el producte que es desitja adquirir és realment necessari.

Reduir > Evitar la generació de residus amb hàbits de consum més sostenibles, com portar el carro o un abossa de tela a la compra, optar per productes a granel o poc envasats...

Reutilitzar > Allargar la vida útil dels productes, donar-li un altre ús o reparar-los si s’han espatllat

Reciclar > Separar tots els residus adequadament per facilitar la seva transformació en altres materials que poden ser utilitzats com a nous productes o matèries primeres.


 Comunicar incidències a l’espai públic

En cas de detectar alguna incidència relacionada amb la neteja i la gestió dels residus al municipi, recomanem comunicar-la al GESTOR D'INCIDÈNCIES perquè els serveis municipals puguin solucionar-la al més aviat possible.

 

Accions del document