Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

PROGRAMA "L'AVENTURA DE SER PARES"

 

 

 

 PROGRAMA L'AVENTURA DE SER PARES 

QUÈ ÉS?

 

És un recurs d'acompanyament i suport a les famílies en les seves funcions educatives on es treballa a partir dels dubtes i les inquietuds que sorgeixen en el dia a dia amb els fills/es.

L'Aventura de ser pares és un programa dirigit a pares i mares amb fills d'edats entre els 3 i 12 anys.

 

QUÈ FAREM? 

 • Compartirem experiències i vivències amb altres pares i mares. 
 • Compartirem estratètgies personals i familiars. 
 • Compartirem dubtes i inquietuds.
 • Buscarem respostes i farem propostes. 
 • Facilitarem eines i estratègies. 

 

COM HO FAREM? 

 • Farem una sessió a la setmana durant 12 sessions.
 • La durada de les sessions serà d'entre una hora i mitja i dues hores. 
 • En dues de les sessions també hi participaran els vostres fills/es.
 • Compartirem experiències.
 • Oferirem orientacions professionals. 
 • Escoltarem altres maneres de fer les coses i ens quedarem amb allò que creiem que ens pot servir a nosaltres i a les nostres famílies. 
 • Introduirem petits canvis en el nostre dia  dia per tal d'anar millorant la convivència i les relacions familiars.  

 

DE QUÈ PARLAREM? 

 1. AFECTE, SEGURETAT, COMPRENSIÓ, RESPECTE, PROTECCIÓ I CONFIANÇA. 
 2. EMOCIONS, EXPRESSIÓ i GESTIÓ.
 3. COMUNICACIÓ, ESCOLTA, DIÀLEG i LLENGUATGE.
 4. GESTIÓ DE CONFLICTES, GERMANS. 
 5. LÍMITS, CONSTÀNCIA, FERMESA, ACORDS i NEGOCIACIÓ.
 6. AUTONOMIA, RESPONSABILITATS i HÀBITS.
 7. TEMPS JUNTS, OCI EN FAMÍLIA, JOC i PANTALLES.  

 

QUÈ ACONSEGUIREM PER A NOSALTRES? 

 • Reconeixerem les pròpies capacitats i limitacions parentals. 
 • Reflexionarem sobre la manera en què estem exercint les pràctiques educatives familiars. 
 • Entendrem millor els nostres fills/es.
 • Crearem vincles afectius des del respecte i la comprensió.
 • Millorarem la comunicació i la relació entre pares/mares i fills/es mitjançant el diàleg, l'escolta, la negociació, el respecte, la participació...
 • Ens posicionarem diferent davant situacions d'estrès i de conflicte. 
 • Millorarem la qualitat del temps compartit. 
 • Respectarem l'autonomia i el procés de creixement personal dels nostres filles/es.
 • Augmentarem la seguretat de les nostres actuacions.

 

QUÈ ACONSEGUIREM PER ALS NOSTRES FILLS I FILLES? 

 • Que siguin més segurs i autònoms. 
 • Que siguin més responsables. 
 • Que confiïn més en ells mateixos i en vosaltres.
 • Que se sentin compresos, respectats i valorats. 
 • Que se sentin més escoltats. 
 • Que millorin l'expressió de les seves emocions. 
 • Que augmenti la seva participació a casa. 
 • Que comparteixin temps amb nosaltres de forma més satisfactòria.  

 

 

 

 

Accions del document