Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Què és l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania?

 

L'àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadaniade l'Ajuntament de Roses la formen el conjunt de serveis i recursos públics que tenen la voluntat d'oferir una atenció global i àmplia als ciutadans en tot allò que té a veure amb l'objectiu de garantir les necessitats socials bàsiques de la ciutadania, amb el suport als grups i col·lectius. Posa una atenció especial en el manteniment de la seva autonomia personal i la promoció al desenvolupament de les capacitats personals, així com el desenvolupament d'accions comunitàries.

L'objectiu principal dels serveis socials és el d'afavorir la promoció i integració de les persones i col·lectius de la societat, posant a l'abast els recursos per tal de millorar la seva qualitat de vida, reduir la desigualtat i augmentar la seva autonomia, i també prevenir i actuar sobre les causes que condueixen a situacions de risc social i exclusió.

Accions del document