Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Mobilitat segura

La Policia Local de Roses imparteix, a les escoles i instituts de la població els cursos de mobilitat segura.

Les activitats dels cursos de mobilitat segura es divideixen en dues fases, la primera consisteix en xerrades als alumnes de tercer i quart d'ESO referents a alcohol, drogues i conducció i la segona fase, consisteix en classes teòriques de mobilitat segura dirigides als alumnes de P5, primer, segon, quart, i sisè de Primària. A més, els alumnes de sisè de Primària i segon d'ESO fan classes pràctiques en un circuit que habilita la Policia Local. Els alumnes de sisè fan les classes pràctiques amb bicicleta i els alumnes de segon d'ESO les fan amb bicicletes elèctriques.

També, pels alumnes de P5, es planifica un acte que compta amb l'exhibició dels vehicles policials i en la representació de l’espectacle infantil “Traspatras” el qual, d’una forma lúdica i divertida, pretén despertar l'interès dels nens i nenes per la mobilitat segura, i reforçar alguns dels conceptes més importants que s'estudien durant el curs. Així, es tracten temes com l'ús del casc, el cinturó de seguretat, com creuar el carrer amb seguretat i la importància dels senyals de trànsit i el semàfor.

Així doncs, volem destacar el valor que considerem que tenen les activitats de mobilitat segura, sobretot en els centres escolars, on el que es busca que es tingui coneixement que si s’actua seguint les regles de circulació, es preveuen accidents de trànsit i es millora la circulació viària.

A part de les classes de mobilitat segura, la Policia Local fa també visites en els centres escolars i xerrades a la gent gran. 

A continuació podem veure algunes imatges de les activitats:

Classes de mobilitat segura a l'Escola Narcís Monturiol (març 2019)

ESCOLA MONTURIOL 2019

Classes de mobilitat segura a l'Escola Els Grecs (febrer 2019)

ESCOLA ELS GRECS 2019 2

ESCOLA ELS GRECS 2019

Classes de mobilitat segura de l'Escola Vicens Vives (gener 2019)

ESCOLA VICENS VIVES 2019

ESCOLA VICENS VIVES 2019 2

Classes de mobilitat segura a l'Escola Centre Escolar Empordà (setembre 2018)

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 2018 1

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 2018 2

Espectacle "Traspatràs" pels alumnes de P5 (maig 2018)

Obra teatre mobilitat segura 2018

Classes de mobilitat segura a l'Escola Montserrat Vayreda (abril 2018)

Montserrat Vayreda 2018 1

Montserrat Vayreda 2018 2

Montserrat Vayreda 2018 3

Montserrat Vayreda 2018 4

Classes de mobilitat segura a l'Escola Narcís Monturiol (gener 2018)

Narcís Monturiol 2018 1

Narcís Monturiol 2018 2

Classes de mobilitat segura a l'Escola Els Grecs (novembre 2017)

ELS GRECS (novembre 2017)

Classes de mobilitat segura a l'Escola Centre Escolar Empordà (abril 2017)

Centre Escolar Empordà (abril 2017) 2

Centre Escolar Empordà (abril 2017)

Classes de mobilitat segura de l'Escola Narcís Monturiol (març 2017)

Narcís Monturiol 2017

Visita a la Llar d'infants El Franquet (març 2017)

Llar d'infants El Franquet 2017

Classes de mobilitat segura de l'Escola Vicens Vives (març 2017)

Vicens Vives 2017 3

Vicens Vives 2017 2

Vicens Vives 2017 1

Visita a la Llar d'infants El Cavallet de mar (març 2017)

El Cavallet de mar 2017 1

El Cavallet de mar 2017 2

Classes de mobilitat segura a l'Escola Els Grecs (abril 2016)

Classes de mobilitat segura a la llar El Cavallet de mar (juny 2016)

Visita de la Policia Local als alumnes de la llar d'infants "El Cavallet de mar" 2016

Classes de mobilitat segura a l'Escola Centre Escolar Empordà (abril 2015)

Centre Escolar Empordà abril 2015

 

Centre Escolar Empordà abril 2015 (2) 

Visita a l'Escola Montserrat Vayreda (abril 2015)

Montserrat Vayreda abril 2015

Visita a l'Escola Narcís Monturiol (abril 2015)

Narcís Monturiol abril 2015

Narcís Monturiol abril 2015 (2)

Classes de mobilitat segura a l'Escola Els Grecs (abril 2015)

Els Grecs abril 2015

Visita de mobilitat segura a la Llar d'infants El Franquet (maig 2015)

Visita de la Policia Local als alumnes de la llar d'infants "El Franquet"

Visita de mobilitat segura a la llar d'infants El Cavallet de mar (maig 2015)

Visita de la Policia Local als alumnes de la llar d'infants "El Cavallet de mar"

Accions del document