Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Reglamentació i ordenances

Circulació de vehicles

 

-Ordenança municipal de circulació de Roses

-Modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Roses

 

 -Normativa vigent en matèria de trànsit:

Podem consultar la normativa a la pàgina web del Servei Català de Trànsit. Clicar aquí per accedir-hi

 

 

Convivència ciutadana 

 

- Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al municipi de Roses

- Modificació de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivencia ciutadana al municipi de Roses

 

 


 

 

Protecció civil

 

- Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT, PLASEQCAT, INFOCAT, INUNCAT, TRANSCAT, NEUCAT, ALLAUCAT, AEROCAT, CAMCAT, SISMICAT I RADCAT)

Ho podem conultar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Clicar aquí per accedir-hi

 

 

Accions del document