Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Violència domèstica

Qualsevol persona pot ser víctima d'un delicte.

Les dones, els menors i la gent gran tenen taxes de victimització superior en violència masclista i domèstica respecte de la resta de població.

En l'àmbit municipal, les policies locals també tenim competències de protecció, seguretat o atenció en situacions de violència domèstica.

Destaquem la informació de la web del Departament d’Interior on hi ha informació i diferents consells.

Clicar aquí per accedir a aquesta informació

En el cas de violència masclista destaquem també les actuacions de l’Intstitut Català de les Dones que té el servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista:
-gratuït i confidencial
-funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia
-s'hi pot accedir per telèfon  900 900 120
-s’hi pot accedir per correu electrònic 900900120@gencat.cat
-atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones

Clicar aquí per a veure més informació

Accions del document