Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL DEL PORT DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 27.11.2006 | Publicació 28.05.2007

DOCUMENT

Acord AD CTU 27.11.2006  |  Publicació DOGC 4892 28.05.2007

Accions del document