Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic:

Consultes Ciutadanes

La consulta popular és un mecanisme de participació ciutadana mitjançant el qual es convoca a la ciutadania per decidir respecte algun assumpte de la competència pròpia municipal i de caràcter local que sigui d'especial importància per als interessos ciutadans.

 

Consultes vigents

Accediu a les consultes vigents

 


 

Consultes realitzades

Primer Procés de Pressupostos Participatius 2017

La voluntat del govern rosinc és implicar la ciutadania en la presa de decisions pressupostàries, potenciant la seva participació activa i treballant bidireccionalment entre veïns i Ajuntament. Així doncs, l’actuació prevista per a 2017, representarà una primera presa de contacte amb el nou model de pressupostos participatius, que el consistori vol ampliar gradualment en exercicis futurs

La intenció del consistori és destinar 150.000 € durant 2017 a aquesta primera experiència de pressupostos participatius per, un cop la ciutadania conegui el procediment a seguir i les vies de què disposa per participar d’una manera activa en la presa de decisions pressupostàries del municipi, continuar ampliar gradualment les partides destinades a participació els següents anys.

Aquesta consulta ciutadana ha estat subvencionada per la Diputació de Girona, dins del programa de Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2017) del servei de Bon Govern, Transparencia i Participació Ciutadana.

Consulta aquí les propostes finalistes

Consulta pública prèvia relativa al projecte del nou reglament de la Piscina Municipal de l'Ajuntament de Roses. Abril 2017.

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança i/o reglament, es duu a terme una consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança o reglament. 

 
Consulta popular sobre la reforma del Front de Mar. Febrer 2014.

       Resultats a la pregunta de si hagués d'escollir una de les dues propostes quina triaria:  

       - 65,13 % - Proposta Front de Mar
       - 13,13 % - Proposta Plaça de Catalunya
       - 16,67 % - Cap de les dues
       -   4,87 % - Qualsevol de les dues

Enquesta ciutadana Casa Anita. Desembre 2012.

       Resultats a la pregunta de si està d'acord en destinar la planta baixa a sala d'exposicions: 
       - 86,3% - Sí  
       -   8,9% - No
       -   4,8% - NS/NC  
  
       Resultats a les preguntes respecte la façana:  
       - 54,3% - Deixar la façana com està 
       - 32,0% - Modificar part de la façana  
       - 12,0% - Retirar totalment el cobriment 
       -   1,7% - En blanc 
 
       Resultats a la pregunta sobre els usos que s'haurien d'establir a les plantes superiors:
       - 30,9% - NS/NC
       - 25,4% - Formació 
       - 12,0% - Socials 
       - 10,0% - Culturals
       - 10,0% - Altres 
       -   8,2% - Joventut
       -   7,0% - Econòmics
       -   1,0% - Serveis Municipals
       -   0,3% - Turístics 
     
 
Pla d'acció per a l'Energia sostenible (PAES)


El 21 de gener de 2015 es va organitzar una jornada de presentació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Roses, amb la presència de membres dels diferents Consells Sectorials de Participació Ciutadana (de Turisme i Territori, de Cultura i Festes, d'Esports, i de la Gent Gran).

En el decurs de la presentació, responsables municipals van informar entorn a les mesures i estratègies marcades per assolir la reducció d'un mínim del 20% de les emissions de C02 per a l'any 2020, principal objectiu que persegueix el PAES.

Fruït del debat general, l'Ajuntament va poder recollir les primeres propostes ciutadanes entorn a mesures a adoptar per a la reducció de les emissions de C02, com ara la bona acollida de les accions per potenciar l'ús de la bicibleta ampliant la distribució d'aparcabicicletes en punts estratègics de la població, així com la creació d'una "xarxa de calor" que utilitzarà biomassa com a font alternativa de combustible o la millora del transport públic per evitar els desplaçaments privats a ciutats com Figueres o altres poblacions de la comarca.

La voluntat municipal és la d'incorporar gradualment les opinions i propostes ciutadanes al document definitiu, el qual, ja compta amb actuacions fixades. Abans de l'aprovació definitiva del document per part del ple municipal, l'Ajuntament inicia una campanya informativa de sensibilització entre la ciutadania, amb diferents accions, com la jornada que es va dur a terme el dia 21 de gener de 2015, la publicació a través del web municipal www.roses.cat (Secció Medi Ambient) de tota la informació relacionada amb el Pla, o la posada a disposició del públic d'una bústia electrònica , des d'on es canalitzaran totes les opinions i aportacions ciutadanes entorn al projecte.

 

 

 

       

Accions del document