Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consells Sectorials

Els consells sectorials

 

Els consells sectorials són els òrgans de participació, de caràcter consultiu, que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la vila (esport, medi ambient, solidaritat i cooperació, joventut, gent gran, ...). La creació d'un consell podrà realitzar-se a proposta de l'alcalde/essa o per un mínim del 10% de les entitats d'un àmbit concret que figurin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC).

 A Roses tenim els següents Consells Sectorials: 

  • Consell Sectorial de Cultura i Festes
  • Consell Sectorial d'Esports
  • Consell Sectorial de la Gent Gran
  • Consell Sectorial de Turisme i Territori

 ** Durant l'any 2018 s'ha dut a terme, únicament, les reunions periòdiques del Consell Sectorial de la Gent Gran .

 

Consell Sectorial de Cultura i Festes

 

Aquest consell té per objectius promoure i fomentar la cultura i les tradicions entre els ciutadans i, també, fomentar la relació i coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de Cultura i Festes (BOP núm. 228 de 28 de novembre de 2013).

Composició actual

Presidenta
  Anna Jorquera Navarro
Secretari  
  Jordi Sastre Galdón
Agents socials
  Toni Martínez Martínez 
  Àngel Sánchez Zarrarreño
Persones d'especial rellevància 
  Pendent de nomenar 
  Basel Junaidi Mardini 
Representants partits polítics 
  Juan Manuel Fernández Martínez 
  Joan Plana Sagué
  Francesc Giner Ballesta
  José Manuel Álvarez Cuñat
Representants entitats municipals 
Grup de Teatre de Roses  Titular: M. Teresa Sesesas Vicens
  Suplent: Ignasi Tomàs Azanza
Ass. Cultural Amics de les Festes i les Tradicions Andaluses de Roses i comarca Titular: Jordi Marès González 
  Suplent:      -      
Associació Xarxa de Paisatges Titular: Xènia Berta Argelés
  Suplent: M. Victòria Carberol Llauradó
Associació Cultural Venim de l'Hort Titular: Jaume Coll Tell
  Suplent: Joan Carles Martín Arroyo
Amics de les Tradicions i les Festes de Roses Titular: Joan Prats Basi
  Suplent: Jaume Coll Tell
Associació Cultural Ociart de Roses  Titular: Laia Segura Turigas
  Suplent: Jordi Segura Soro
Societat recreativa "La Unió Fraternal" Titular: Pendent de nomenar
  Suplent: Vicens Brujat Pujol
Associació Cultural Optimist  Titular: Fina Puigdomènech Baulenas
  Suplent: Ivan Nardi Martínez
Associació Hermandad Rosinca del Nazareno Titular: Eduardo Martín Salgado
  Suplent: José Martín Domínguez

  

Actes de les sessions plenàries

 

Consell Sectorial d'Esports

 

Aquest consell té com objectius afavorir i facilitar la participació dels ciutadans del municipi en la definició de les necessitats socials dins de l'àmbit del foment de l'esport i de l'activitat física i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial d'Esports (BOP núm. 228 de 28 de novembre de 2013).

 Composició actual

President
  Juan Manuel Fernández Martínez
Secretari
  Lluís Noguer Brugat
Agents socials
  Xavi Llamas Boza 
  Pere Sastre Gotanegra
Persones d'especial rellevància 
  Anna Jódar Portas
  Carlos Domínguez Martínez
Representants partits polítics 
  Anna Jorquera Navarro
  Verónica Medina Flores
  Manel Escobar Yegua
  José Antonio Valdera Martín 
Representants entitats municipals 
Club Bàsquet Roses  Titular: Martí Roca Yglesias
  Suplent: Mariel·la Roig Guitart
Club Handbol Joventut Roses Titular: Antonio José Gómez Payan
  Suplent:  Eduard Berta Alemany      
Club Tennis Roses Titular: Pere López Gil 
  Suplent: Carles Bautista Coll
Club Petanca Ciutadella de Roses  Titular: Joseph Fernández
  Suplent:       - 
Cabirols - Ass. Excursionista de Roses Titular: Toni Blanch Pérez
  Suplent: Pere Bohigas Argemí
Club Futbol Base Roses  Titular: Baldiri Ricart Argelés
  Suplent: Josep Justafré Peitiví
GEN - Grup d'Esports Nàutics  Titular: Josep M. Isern Sala
  Suplent: David Miralta Bordas 
Ass. Esportiva Escolar IES Illa de Rodes  Titular: Ruben Lamas Falgueras
  Suplent: Toni Muné Cabacho

 

 Actes de les sessions plenàries

 

Consell Sectorial de la Gent Gran

 

Aquest consell té com objectius garantir la participació ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes adreçats a la gent gran; col·laborar en tot allò que fa referència a la programació d'activitats adreçades a la gent gran; i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 

Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de la Gent Gran (BOP núm. 59 de 26 de març de 2014).

 

Composició actual

President 
  Marc Danés Zurdo
Secretari
  Francesc Sánchez Sunyer
Agents Socials
  Titular: Josep Marès Palós
  Suplent: Araceli Jurado López
  Titular: Pere Bohigas Prats
  Suplent:     - 
  Titular: Jordi Segura Soro
  Suplent:     - 
Persones d'especial rellevància
  Manel Pons Carrasco
  Joaquim Prats Francisco
  Khalil El Hamshari Ter 
Representants partits polítics 
  Carles Pàramo Ponsetí
  Gerard Teixidó Rivera
  Olga Simarro Rojas
  Ángel Tarrero González
Representants Entitats Municipals
Associació d'Avis de Roses Titular: Esteve Pujol Fajula
  Suplent: Llibertat Fuentes Cabañero
  Titular: Salvador Rivas Fernández
  Suplent: Beatriu Montia Pascual
  Titular: Teresa Oliveras Perarnau
  Suplent: José Viñuales Caton
Associació de Jubilats del Mar Titular: Vicens Simon Sastre
  Suplent: Maruja Ibáñez Villegas
  Titular: Pere Roig Diudé
  Suplent: Angelina Ballesta Lorente
  Titular: Josep Marés Molinas 
  Suplent: Esperanza Fontdecaba Vidal

 

Actes de les sessions plenàries

 

 

 

 

Consell Sectorial de Turisme i Territori

 

Aquest consell té com objectius afavorir, facilitar i estimular la participació dels ciutadans del municipi i de les associacions en els afers relatius a l'àmbit de la promoció que duguin a terme a Roses i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 

Reglament del Consell

 

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de Turisme i Territori (BOP núm. 228 de 28 de novembre de 2013).

 

Composició actual 

President
  Carles Pàramo Ponsetí
Secretari
  Carme Delclòs Ayats
Agents socials
  Lluís García Lacuesta
  Enric Lloret Gatiellas 
Persones d'especial rellevància
  Xavi Abab Riera 
  Mercè Blanco Ribas 
Representants partits polítics 
  Marc Danés Zurdo
  Èric Ibañez Martín 
  Olga Simarro Rojas
  Fèlix Llorens Palou 
Representants entitats municipals
Ass. de Fires Temàtiques AFITER  Titular: Lluís Mont Carreras 
  Suplent: Xavier Martínez Escudero
Ass. Sta. Margarida Comerç Titular: Antoni Font Prat
  Suplent: Ricardo Moraes Moratorio
Ass. de Comerciants de Roses ACOR Titular: Miquel Gotanegra Portell
  Suplent: Roser Alabert Ametller
Estació Nàutica Roses - Cap de Creus Titular: Miquel Gotanegra Portell
  Suplent: Mario Font Llach 

 

Actes de les sessions plenàries

 

Acta sessió extraord. de data 17/09/2013

 

Acta sessió ord. de data 15/10/2013

 

Acta sessió extraord. de data 12/11/2013

 

Acta sessió ord. de data 12/03/2014

 

Acta sessió ord. de data 08/10/2014 

 

Acta sessió extraord. de data 21/01/2015

 

Acta sessió ord. de data 12/03/2015

 

Acta sessió ord. de data 22/10/215

 

 

Accions del document