Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic:

Consells Sectorials

Els consells sectorials

 

Els consells sectorials són els òrgans de participació, de caràcter consultiu, que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la vila (esport, medi ambient, solidaritat i cooperació, joventut, gent gran, ...). La creació d'un consell podrà realitzar-se a proposta de l'alcalde/essa o per un mínim del 10% de les entitats d'un àmbit concret que figurin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC).

 A Roses tenim els següents Consells Sectorials: 

  • Consell Sectorial de Cultura i Festes
  • Consell Sectorial d'Esports
  • Consell Sectorial de la Gent Gran
  • Consell Sectorial de Turisme i Territori

 ** Durant l'any 2016 s'ha dut a terme, únicament, les reunions periòdiques del Consell Sectorial de la Gent Gran .

Consell Sectorial de Cultura i Festes

 

Aquest consell té per objectius promoure i fomentar la cultura i les tradicions entre els ciutadans i, també, fomentar la relació i coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de Cultura i Festes (BOP núm. 228 de 28 de novembre de 2013).

Composició actual

Presidenta
Anna Jorquera Navarro
Secretari
Jordi Sastre Galdón
Agents socials
Toni Martínez Martínez 
Àngel Sánchez Zarrarreño
Persones d'especial rellevància 
Pendent de nomenar 
Basel Junaidi Mardini 
Representants partits polítics 
Juan Manuel Fernández Martínez 
Joan Plana Sagué
Francesc Giner Ballesta
José Manuel Álvarez Cuñat
Representants entitats municipals 
Grup de Teatre de Roses  Titular: M. Teresa Sesesas Vicens
Suplent: Ignasi Tomàs Azanza
Ass. Cultural Amics de les Festes i les Tradicions Andaluses de Roses i comarca Titular: Jordi Marès González 
Suplent:      -      
Associació Xarxa de Paisatges Titular: Xènia Berta Argelés
Suplent: M. Victòria Carberol Llauradó
Associació Cultural Venim de l'Hort Titular: Jaume Coll Tell
Suplent: Joan Carles Martín Arroyo
Amics de les Tradicions i les Festes de Roses Titular: Joan Prats Basi
Suplent: Jaume Coll Tell
Associació Cultural Ociart de Roses  Titular: Laia Segura Turigas
Suplent: Jordi Segura Soro
Societat recreativa "La Unió Fraternal" Titular: Pendent de nomenar
Suplent: Vicens Brujat Pujol
Associació Cultural Optimist  Titular: Fina Puigdomènech Baulenas
Suplent: Ivan Nardi Martínez
Associació Hermandad Rosinca del Nazareno Titular: Eduardo Martín Salgado
Suplent: José Martín Domínguez

  

Actes de les sessions plenàries

 

Consell Sectorial d'Esports

 

Aquest consell té com objectius afavorir i facilitar la participació dels ciutadans del municipi en la definició de les necessitats socials dins de l'àmbit del foment de l'esport i de l'activitat física i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial d'Esports (BOP núm. 228 de 28 de novembre de 2013).

 Composició actual

President
Juan Manuel Fernández Martínez
Secretari
Lluís Noguer Brugat
Agents socials
Xavi Llamas Boza 
Pere Sastre Gotanegra
Persones d'especial rellevància 
Anna Jódar Portas
Carlos Domínguez Martínez
Representants partits polítics 
Anna Jorquera Navarro
Verónica Medina Flores
Manel Escobar Yegua
José Antonio Valdera Martín 
Representants entitats municipals 
Club Bàsquet Roses  Titular: Martí Roca Yglesias
Suplent: Mariel·la Roig Guitart
Club Handbol Joventut Roses Titular: Antonio José Gómez Payan
Suplent:  Eduard Berta Alemany      
Club Tennis Roses Titular: Pere López Gil 
Suplent: Carles Bautista Coll
Club Petanca Ciutadella de Roses  Titular: Joseph Fernández
Suplent:       - 
Cabirols - Ass. Excursionista de Roses Titular: Toni Blanch Pérez
Suplent: Pere Bohigas Argemí
Club Futbol Base Roses  Titular: Baldiri Ricart Argelés
Suplent: Josep Justafré Peitiví
GEN - Grup d'Esports Nàutics  Titular: Josep M. Isern Sala
Suplent: David Miralta Bordas 
Ass. Esportiva Escolar IES Illa de Rodes  Titular: Ruben Lamas Falgueras
Suplent: Toni Muné Cabacho

 

 Actes de les sessions plenàries

 

Consell Sectorial de la Gent Gran

 

Aquest consell té com objectius garantir la participació ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes adreçats a la gent gran; col·laborar en tot allò que fa referència a la programació d'activitats adreçades a la gent gran; i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 

Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de la Gent Gran (BOP núm. 59 de 26 de març de 2014).

 

Composició actual

President 
Marc Danés Zurdo
Secretari
Francesc Sánchez Sunyer
Agents Socials
Titular: Josep Marès Palós
Suplent: Araceli Jurado López
Titular: Pere Bohigas Prats
Suplent:     - 
Titular: Jordi Segura Soro
Suplent:     - 
Persones d'especial rellevància
Manel Pons Carrasco
Joaquim Prats Francisco
Khalil El Hamshari Ter 
Representants partits polítics 
Carles Pàramo Ponsetí
Gerard Teixidó Rivera
Olga Simarro Rojas
Ángel Tarrero González
Representants Entitats Municipals
Associació d'Avis de Roses Titular: Esteve Pujol Fajula
Suplent: Llibertat Fuentes Cabañero
Titular: Salvador Rivas Fernández
Suplent: Beatriu Montia Pascual
Titular: Teresa Oliveras Perarnau
Suplent: José Viñuales Caton
Associació de Jubilats del Mar Titular: Vicens Simon Sastre
Suplent: Maruja Ibáñez Villegas
Titular: Pere Roig Diudé
Suplent: Angelina Ballesta Lorente
Titular: Josep Marés Molinas 
Suplent: Esperanza Fontdecaba Vidal

 

Actes de les sessions plenàries

 

Consell Sectorial de Turisme i Territori

 

Aquest consell té com objectius afavorir, facilitar i estimular la participació dels ciutadans del municipi i de les associacions en els afers relatius a l'àmbit de la promoció que duguin a terme a Roses i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 

Reglament del Consell

 

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de Turisme i Territori (BOP núm. 228 de 28 de novembre de 2013).

 

Composició actual 

President
Carles Pàramo Ponsetí
Secretari
Carme Delclòs Ayats
Agents socials
Lluís García Lacuesta
Enric Lloret Gatiellas 
Persones d'especial rellevància
Xavi Abab Riera 
Mercè Blanco Ribas 
Representants partits polítics 
Marc Danés Zurdo
Èric Ibañez Martín 
Olga Simarro Rojas
Fèlix Llorens Palou 
Representants entitats municipals
Ass. de Fires Temàtiques AFITER  Titular: Lluís Mont Carreras 
Suplent: Xavier Martínez Escudero
Ass. Sta. Margarida Comerç Titular: Antoni Font Prat
Suplent: Ricardo Moraes Moratorio
Ass. de Comerciants de Roses ACOR Titular: Miquel Gotanegra Portell
Suplent: Roser Alabert Ametller
Estació Nàutica Roses - Cap de Creus Titular: Miquel Gotanegra Portell
Suplent: Mario Font Llach 

 

Actes de les sessions plenàries

 

 

Accions del document