Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00
E-mail: administracioesports@roses.cat

CASALS D'ESTIU ROSES 2021


PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS FINALITZAT - PLACES EXHAURIDES

 

ESTIU 2021 - JULIOL I AGOST

 

Triptic casals d'estiu          

 

CASALS 2021

(MESURES COVID-19)

Prèviament a l'inici dels Casals Municipals d'Estiu, i d'acord amb allò que estableixi el nou Protocol per a l'organització de les activitats de lleure educatiu de l'estiu 2021 (pendent de publicació per part de la Direcció General de Joventut), l'Àrea d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Roses, contactàrà amb els pares/tutors dels inscrits per tal d'enviar-los els impressos i/o documents necessaris per la realització de l'activitat (declaració responsable, etc).

 

 

 

 


MODALITATS

 

CASAL DE LLEURE ESPORTIU    (Només  matins de  9 a 13h)

CASAL INFANTIL                            (Només  matins de  9 a 13h)

TARDESTIU                                    (Només  tardes de  16 a 19h)

COMBINATS                                   (Matins + Tardes)

 

Si es vol l'opció de Casal de matí i de tarda conjuntament, s'ha de fer la preinscripció i inscripció en el casal anomenat "Combinat" i podrà ser un Combinat de lleure esportiu + tardestiu o un Combinat infantil + tardestiu.

 

Casal de lleure esportiu (només matins  de  9  a  13  h.)

EDATS:   Infants nascuts els anys 2007 a  2014 
ACTIVITATS: Activitats de lleure i esportives, adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID-19.
HORARIS: Matins, de 9 h a 13 h amb possibilitat de servei de menjador
 

Casal infantil (només matins de  9  a  13  h.)

EDATS:  Infants nascuts els anys 2009 a  2017   
ACTIVITATS: jocs, tallers i activitats recreatives i de lleure, adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID-19.
HORARIS: Matins de 9 h a 13 h amb possibilitat de servei de menjador
 

Casal Tardestiu (només tardes de 16 a 19 h.)

EDATS:  Infants  nascuts els anys  2007 a  2017   
ACTIVITATS: activitats lúdiques, artístiques, recreatives, esportives, tallers, etc.
HORARIS: Tardes de 16 h a 19 h, amb possibilitat de servei de menjador
 

COMBINATS (matins i tardes):

Combinat 1: Casal de lleure Esportiu + Casal Tardestiu
Combinat 2: Casal Infantil + Casal Tardestiu 

  


PLACES OFERTADES

Les places ofertades s'han hagut de reduir en adaptació a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID-19
Casal Esportiu  : 200  juliol  /  200  agost
Casal Infantil  : 150  juliol  /  150  agost
Casal Tardestiu :  80  juliol  /    70  agost

 

PROCEDIMENT  D'INSCRIPCIÓ  ALS  CASALS

 

BONIFICACIONS

 

 

Accions del document