Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Servei d'Acollida

 

El Servei d'Acollida a persones estrangeres té l'objectiu principal de proporcionar a les persones nouvingudes una major autonomia, ajudar-les en el seu procés d'inserció social, especialment en el moment de l'arribada al municipi.

L'acollida als nouvinguts, ofereix als usuaris informació dels serveis, coneixement de l'entorn i possible acompanyament en els primers passos d'assentament al municipi.

L'agent d'acollida programa les seves activitats a partir  de la realització de les entrevistes individuals i les sessions d'acollida per tal de:

  • Informar la població immigrada sobre circuits, requisits i tràmits a realitzar
  • Suport personal i derivació a serveis específics
  • Acompanyament en casos concrets
 
 
 

Accions del document