Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Mediació intercultural

 

El servei de mediació intercultural respon a les necessitats d'acollida de la població immigrada. És un recurs pont que afavoreix la comunicació i la relació entre persones culturalment diverses i promou l'autonomia i inserció social de les persones immigrades, detectant i/o prevenint l'aparició de possibles conflictes o dificultats de convivència que es poden originar en les relacions interculturals amb l'objectiu final de fomentar la cohesió social.

Està format per un equip de mediadors/es de suport a altres professionals públics dels àmbits d'atenció a les persones amb la finalitat de donar suport especialitzat per tal de superar les barreres idiomàtiques i/o culturals de persones d'origen estranger en tant que usuaris de serveis i recursos públics.

Les funcions principals són:

  • Facilitar la comunicació intercultural entre professionals i usuaris d'origen immigrant
  • Assessorar i sensibilitzar els professionals d'atenció directa a la població immigrada en temes culturals i d'immigració
  • Facilitar als professionals de l'àmbit social elements per a la reflexió i la intervenció comunitària des d'una perspectiva intercultural
  • Prevenir i/o mediar en situacions de conflicte
  • Col.laborar i donar suport a les accions de dinamització comunitària

Accions del document