Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PDU DEL SÒL NO URBANITZAT DE LA SERRA DE RODES I ENTORNS - Modificació puntual i refosa

 

Accions del document