Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Catàleg d'activitats educatives 2023-2024

El departament d'Ensenyament de l'Ajuntament ofereix a l'inici del curs escolar un Catàleg d’Activitats Educatives adreçat als Centres Educatius del municipi amb l’objectiu de recollir en un sol document, que faciliti la tria i selecció. El document és un recull de les propostes municipals de caràcter educatiu i formatiu que entenem poden ser útils a mestres, professors i també a pares i mares, en la seva tasca formativa i educativa amb els infants i els joves escolaritzats a Roses. Al catàleg s’hi proposen tan activitats educatives de caràcter divers pensades, organitzades i dinamitzades per diferents àrees de l’Ajuntament com per algunes entitats municipals, tot incloent-hi, també, la proposta educativa de diferents serveis del municipi.

En el seu conjunt, les activitats que s’hi recullen s’adrecen a infants i joves dels centres educatius de Roses, tot i que també s’hi ha inclòs algunes propostes de caràcter formatiu/educatiu/complementari que, creiem, poden ser d’interès pel col·lectiu de mestres i professors/es, pares i mares així com en general per tota la població. El gruix d’activitats adreçades a l’alumnat tenen per objectiu oferir un coneixement complementari al que s’obté a partir de l’ensenyament reglat i curricular a l’aula i en el seu conjunt presenten un caràcter transversal, ja que tenen relació amb les matèries del currículum escolar dels diferents nivells educatius.

Són activitats que principalment es proposen per ser programades dins l’horari lectiu, i en general es dirigeixen a un grup classe. Les condicions particulars de cada una de les activitats, així com el responsable-organitzador, queden detallades a la fitxa descriptiva de l’activitat.

 

CATALEG D'ACTIVITATS EDUCATIVES CURS  2023 / 2024

 

Accions del document