Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

El departament d'Ensenyament

 

El departament d'Ensenyament gestiona, organitza i administra les competències municipals en matèria d'educació.

L'objectiu del departament és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament partint de la base que  l'educació constitueix un eix fonamental en el desenvolupament de Roses:

  • Creant els serveis educatius que es considerin oportuns.
  • Establint canals de comunicació dins de la comunitat educativa.
  • Gestionant i coordinant tots els serveis i programes, en l'àmbit de l'educació, que l'Ajuntament de Roses té creats.

 

Per a complir aquests objectius s'ha de :

 

  • Participar, conjuntament amb altres administracions, en la planificació educativa.
  • Impulsar activitats educatives.
  • Facilitar als professionals de l'ensenyament i a les associacions de pares i mares suport per a la seva tasca.
  • Crear, en la  mesura que ho permetin els pressupostos, els serveis i/o activitats  que contribueixin a la millora de l'ensenyament a Roses.
  • Gestionar  els equipaments municipals.

 

 

Accions del document