Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Què és l'OME?

DSC_0628.jpg

 
 
 
L'Oficina Municipal d’Escolarització -OME-  ha estat creada per millorar i garantir la transparència del procediment d’admissió de l'alumnat als centres sostinguts amb fons públics.
 
 
Les funcions de l’oficina estan estan adreçades a col·laborar en la millora del servei al ciutadà en relació als processos de preinscripció, planificació i seguiment de l’escolarització.
 
 
En el marc de les comissions d’escolarització vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula i procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 
 
És un servei destinat a totes les famílies que hagin de preinscriure el seu fill per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar el seu fill una vegada iniciat el curs escolar. Aquest servei atén les sol.licituds presentades dins i fora dels terminis de preinscripció i matriculació.
 
 
 
Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per:
 
 
 
 • Sol.licitar  plaça escolar de 0 a 16 anys.
 • Informar-vos dels centres educatius de la ciutat
 • Informar-vos de l’oferta escolar en el nostre municipi  .
 • Conèixer els criteris de baremació
 • Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació
 • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.
 
 
 
Us oferim:
 
 
 
 • Atenció personal i individualitzada.
 • Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula de les llars d'infants, educació infantil, primària i ESO.
 • Tramitació de les preinscripcions que li siguin lliurades, exposant  les diferents llistes provisionals i definitives, i recepciona reclamacions dels ensenyaments obligatoris.
 • Gestió amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l'escolarització al llarg del curs.
 • Gestió de la preinscripció i matrícula de les llars d’infants municipals.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions del document