Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Col·laboració amb la comunitat educativa

Col·laboració amb el centres educatius

L’Ajuntament de Roses, dins de l’àmbit de les seves competències, està interessat en col.laborar amb les escoles del municipi donant suport a les activitats de colònies i d’excursions com a suport a l’activitat educativa dels centres.

Col·laboració amb el centres educatius - Llegir Més

Col·laboració amb les AMPA de Roses

L’Ajuntament de Roses, dins de l’àmbit de les seves competències, està interessat en fomentar que les AMPA organitzin activitats de suport a la tasca escolar adreçades als alumnes matriculats, i contribuint en la millora de l’educació a Roses.

Col·laboració amb les AMPA de Roses - Llegir Més

Programa municipal d'universalització de llibres de text

Col·laboració entre les associacions de pares i mares de les escoles i instituts de Roses, els centres escolars i l’Ajuntament de Roses per a la posada en funcionament del projecte d’ajuts a les famílies i d’universalització dels llibres de text, adreçat als alumnes d’Ensenyament obligatori de primària i secundària

Programa municipal d'universalització de llibres de text - Llegir Més

Associacions de pares i mares dels centres educatius de Roses

Associacions per a donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre

Associacions de pares i mares dels centres educatius de Roses - Llegir Més

Accions del document