Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563

Programa municipal d'universalització de llibres de text

El programa municipal d'universalització de llibres de text es realitza amb el suport de les Associacions de Mares i Pares del municipi, qui efectúen la venda de llibres, i del centres escolars.

Els objectius del programa municipal d'universalització de llibres de text són:

1.- Garantir que tota la població en edat escolar obligatòria disposi dels mateixos recursos.

 2.- Promoure el model de socialització dels llibres de text per a l’aplicació de models que fomentin la corresponsabilitat, la socialització i la sostenibilitat i l’estimació pels llibres per part dels infants mitjançant el sistema de préstec .

3.- Col.laborar en la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en els centres educatius.

4.- Educar per a la conservació i reutilització de material, a partir de la participació de les famílies, l’alumnat i el professorat dels centres educatius de Roses.

5.- Garantir a les famílies un estalvi econòmic important en llibres de text, llibres de lectura o continguts i/o recursos educatius digitals.

 

EL programa municipal d'universalització de llibres de text es destina als alumnes d'ensenyament obligatori  que estiguin empadronats a Roses i matriculats a qualsevol  de  les escoles i dels  instituts del municipi. El programa està  composat de tres elements :

  • AJUT A LES FAMÍLIES en funció del nivel que estan matriculats.
  • BANC DE LLIBRES
  • AJUT A L'AMPA per la seva col.laboració en el projecte.

 

 

 

 

 

Accions del document