Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Sol.licitud de plaça escolar: documentació

 

Fora del termini ordinari , les sol.licituds per obtenir plaça als centres d’educació infantil i primària i d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, s’hauran de lliurar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
 
Per realitzar la sol·licitud, caldrà que l'alumne/a estigui empadronat/da a Roses,  s’haurà d’aportar la documentació següent:
 
 
  • Certificat de convivència
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si  l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI,  de la persona sol.licitant ( pare,mare o tutor/a legal  ) o de la targeta de residència pm consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
  • Original i fotocòpia del llibre de vacunes.

 

Cadascuna de les sol.licituds serà valorada per la comissió d’escolarització corresponent, que decidirà sobre l’assignació de la plaça escolar .

Accions del document