Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Informació i documentació

L'Àrea d'Ensenyament gestiona els espais de les escoles municipals per a proporcionar als seus destinataris un espai on puguin desenvolupar les seves activitats, sempre en benefici dels interessos generals del municipi

Característiques:

  • Òrgan de resolució: Decret d'alcaldia
  • Qui ho pot sol·licitar:

Només es poden autoritzar per a la realització de Casals i per a les activitats que puguin organitzar les associacions de pares i mares d'alumnes i /o famílies d'alumnes de les respectives escoles.

  • Documents que cal presentar:

 - Instància genèrica de l'Ajuntament

- Memòria de l'activitat 

Declaració responsable - pòlissa d'assegurances

 

 

 

Accions del document