Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Central de biomassa

Número de l’actuació: 5

Eix programàtic: Millora de l'eficiència energètica

Descripció:
Roses s'ha especialitzat en Turisme Esportiu, i aquesta actuació s'emmarca en l'ampliació de la seva central de biomassa per poder abastir una àrea més àmplia de la zona esportiva, i millorar-ne les instal·lacions en relació amb el turisme. La generació energètica amb biomassa també és una de les apostes realitzades des del Pla Estratègic de Transició Energètica, que també permet treballar amb massa forestal de proximitat i reduir el risc d'incendis en una zona altament castigada. 
L'actuació es concreta a:
● Ampliació física de la sala de calderes amb una de nova de fins a 400 kWt tèrmics addicionals
● Ampliació del magatzem de biomassa
● Modificació hidràulica de la sala de calderes actual (bombeig i modificacions, elements auxiliars, electrovàlvules, bombes de circulació ACS, etc)
● Instal·lació de 6 subunitats d'intercanvi per a les diferents calderes dels diferents edificis que cal connectar a la xarxa.
● Excavació i instal·lació de canonada soterrada amb aïllament tèrmic per al tram de Vinyassa i per al tram de la Zona Vicenç Vives i Franquet.
● Ampliació sistema de control (extensió de mòduls, cablejat, programació i posada en marxa)


Objectius:
Augmentar l'eficiència energètica, millorar els equipaments públics i impulsar el turisme esportiu de forma sostenible

Pressupost previst: 416.843 €

Anualitat d'execució: 2024

Estat d’execució: iniciat


Logos Next Generation

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Accions del document