Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

Número de l’actuació: 18

Eix programàtic: Competitivitat

Descripció:
En l'àmbit de la implantació de la CETS, s'identifiquen un conjunt d'actuacions basades en:
1. Millores de la comunicació per a la vigilància ambiental del Parc Natural.
2. Millores en la implicació del teixit empresarial de Roses en la implantació de la CETS.
3. Eines de visualització de l'avaluació del Parc Natural en aspectes clau com el consum d'aigua, la visualització dels recursos existents al Parc o l'impacte del turisme al medi.
Tot i que són accions que formen part del procés d'implantació de la CETS, resulta pertinent agrupar-les en una única intervenció que permeti visualitzar-ne la interconnexió i l'aposta clara per a l'execució de la CETS.

Objectius:
Implementar amb el màxim d'abast les accions previstes al CETS, especialment aquelles amb relació a l'àmbit turístic i coordinar aquesta sol·licitud d'Estratègia de Sostenibilitat turística a Destinacions amb la preexistència de la CETS, així es pot multiplicar la capacitat transformadora d'aquesta actuació a Roses.

Pressupost previst: 56.360 €

Anualitat d'execució: 2022-2023-2024

Estat d’execució: en execució


Logos Next Generation
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Accions del document