Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Senyalització digital turística de la destinació

Número de l’actuació: 10

Eix programàtic: Millora de l'eficiència energètica

Descripció:
Inicialment estava prevista la senyalització i informació turística digital mitjançant la tecnologia Beacons instal·lant 20 dispositius en diversos espais de rellevància turística del municipi i donant cobertura a les diverses propostes de rutes turístiques.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és la senyalització turística digital dels recursos turístics del municipi. L’actuació té com a base la digitalització de la informació turística del destí, lliure, fàcil, accessible, còmode i sostenible atès que es proporciona la informació sense generar contaminació i amb el mínim consum energètic.
La nova proposta no utilitzarà la tecnologia Beacons ja que l’ús d’aquesta tecnologia pot suposar l’ incompliment d’algun punt de la llei de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (DOUE L 119/1 (04/05/2016). La constant i exponencial evolució de les eines tecnològiques entre el moment de tramitació del PSTD (any 2021) i actualment (any 2024), ha comportat una adaptació de la solució digital a una proposta més actualitzada que compleixi amb els requisits legals, i alhora, que segueixi respectant l’objecte i l’objectiu de l’actuació.
L’actuació es centrarà en la creació d’un pla de senyalització digital turística pels turistes vianant mitjançant senyalització amb pals que incorporaran codis QR vinculats a la web de turisme de l’Ajuntament de Roses www.visitroses.cat. L’actuació inclourà la redacció del pla de senyalització per a vianants (recursos turístics i serveis de Roses) i la senyalització física (senyals amb els codis QR i panells informatius de recursos turístics de Roses).

Objectius:
La situació dels panells de senyalització i el seguiment proporcionarà informació addicional sobre les tendències dels usuaris i els seus perfils i fomenta la diversificació del catàleg de productes turístics. 

Pressupost previst: 75.000 €

Anualitat d'execució: 2023-2024

Estat d’execució: iniciat


Logos Next Generation
 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Accions del document