Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Transició digital

 

Eix Programàtic
 
 Actuacions
Anualitat 2022
Anualitat 2023
Anualitat 2024
 
 
9
Promoció on-line de la destinació turística de Roses com a destinació Sostenible
15.000 € 
45.000 €
40.000€  100.000 € 
 
10
Senyalització Digital Turística de la Destinació. 
 
60.000 €
15.000 €
75.000€
Eix 3: Transició digital
11
Digitalització de l'accés sostenible a platges i recursos marítims
27.000 €
259.000 €
214.000 €
500.000 €
 
12
Anàlisi Big Data de gestió de la destinació turística
30.000 €
25.000 €
25.000 €
80.000 €
 
13
Pla de capacitació en l'àmbit de la transició digital en els serveis turístics
15.000 €
15.000 €
15.000 €
45.000 €
 
15
HUB RTR
 
 
20.000 €
 
 
20.000 €
 
   
Total EIX 3
72.000 €
208.000 €
335.000 €
615.000 €


A l'eix 3 hi ha sis actuacions:

9. Promoció on-line de la destinació turística de Roses com a destinació sostenible
10. Senyalització digital turística de la destinació 
11. Digitalització de l'accés sostenible a platges i recursos marítims
12. Anàlisi Big Data de gestió de la destinació turística
13. Pla de capacitació en l'àmbit de la transició digital en els serveis turístics
15. HUB RTR

El pressupost assignat per a les actuacions d'aquest eix suposa un 20,5 % del pressupost total.


Logos Next Generation
 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU


Accions del document