Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Mercats de Petit Format

La Junta de Govern Local de 2 d'abril de 2024 ha aprovat el calendari 2024 de mercats de petit format, la participació en els quals es regularà d’acord amb unes bases, prèvia aprovació per part de l’Ajuntament de Roses:

- Fira de la Rosa: 1 i 2 de juny de 2024 que inclou la fira de puntaires i altres entitats benèfiques de Roses inscrites al registre municipal. Destinada a la mostra de l’activitat artesanal de puntes al coixí.

- Fira de la cervesa artesana13, 14 i 15 d’octubre de 2024. Destinada a la venda de cervesa artesana

1. Servei de bar: Atorgament d’una llicència per a la ocupació temporal de la via pública amb una parada desmuntable destinada a la venda de menjar i begudes NO alcohòliques. 

2. Estands cerveseres: Atorgament de 6 llicències d'ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la venda de cervesa artesana. El termini de presentació de sol·licituds es publicarà a partir del mes de juny 2024

En el mateix acord s'ha aprovat el calendari de mercats de petit format per a l’any 2024 organitzat per entitats que tenen per objectiu la dinamització comercial i turística del municipi i/o rebin subvencions de l’Ajuntament de Roses per a l’any 2024

Fora d’aquestes dates s’exclou la celebració d’altres mercats de petit format al municipi de Roses durant l’any 2024, per tal de fer prevaldre l’interès general del comerç local per sobre del particular.

Accions del document