Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Mercats de Petit Format

La Junta de Govern Local de 23 de març de 2023 ha aprovat el calendari 2023 de mercats de petit format, la participació en els quals es regularà d’acord amb unes bases, prèvia aprovació per part de l’Ajuntament de Roses:

- Mercat de marxants de petit formatCANCEL·LAT per manca de sol·licituds suficients (Acord de Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2023).

Previst per l'11 de setembre de 2023 de 17 a 21h

Atorgament de 60 llicències d'ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la venda de productes en general.

Poden sol·licitar llicència municipal per participar al mercat de marxants de petit format, els titulars d'autoritzacions del mercat de no sedentari de Roses (mercat de la roba) inclosos en el padró 2023.

Presentació de sol·licituds del 21 al 25 d'agost de 2023.

 Bases


Documentació a presentar: 

- Sol·licitud 


- Fira de la cervesa artesana13, 14 i 15 d’octubre de 2023. Destinada a la venda de cervesa artesana

1. Servei de bar: Atorgament d’una llicència per a la ocupació temporal de la via pública amb una parada desmuntable destinada a la venda de menjar i begudes NO alcohòliques. Fins el 18 d'agost de 2023. Bases
Documentació a presentar:
- Sol·licitud
- Declaració responsable Annex I

2. Estands cerveseres: Atorgament de 6 llicències d'ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la venda de cervesa artesana. Fins el 18 d'agost de 2023. Bases
Documentació a presentar:
- Sol·licitud
- NIF del/la sol·licitant (en cas de persona jurídica, els poders de representació del representant legal i el NIF del representant legal
- Relació de les cerveses que es posaran a la venda

En el mateix acord s'ha aprovat el calendari de mercats de petit format per a l’any 2023 organitzat per entitats que tenen per objectiu la dinamització comercial i turística del municipi i/o rebin subvencions de l’Ajuntament de Roses per a l’any 2023:

- Fira de la Rosa: fira de puntaires i altres entitats benèfiques de Roses inscrites al registre municipal - 10 de juny de 2023. Destinada a la mostra de l’activitat artesanal de puntes al coixí.

 

- Mercat de 2ª mà de recanvis de cotxes clàssics - data a concretar pel segon semestre de 2023. Destinada a la venda de recanvis de cotxes clàssics.

Fora d’aquestes dates s’exclou la celebració d’altres mercats de petit format al municipi de Roses durant l’any 2023, per tal de fer prevaldre l’interès general del comerç local per sobre del particular.

Accions del document