Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Què és un ERTO?

• Què és un ERTO?

La sigla ERTO significa expedient de regulació temporal d'ocupació.

No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur.

L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés.

Totes les persones treballadores tenen dret a atur, si la causa està relacionada amb la COVID-19, encara que no s’hagi cotitzat el període mínim.


• Quines empreses poden presentar un ERTO durant l’estat d’alarma?

Poden presentar el ERTO per força major:

1.- Totes les empreses a les que tant abans com després de la declaració de l'estat d'alarma, no els resulta possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per part de l'Administració pública.

2.- Les afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).

3.- Totes aquelles que es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència de el tancament de locals d'afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que impedeixi greument la continuïtat de l'activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència directa de l'COVID-19 .

• Quines són les conseqüències per a un/a treballador/a d’un ERTO? Dret a indemnització i subsidi de desocupació durant un ERTO.

Qualsevol treballador/a que es vegi afectat per un procés d'ERTO no té dret a indemnització però si que té dret a atur, que es tornarà a reposar una vegada acabat el procés.

No cal haver cotitzat el període mínim per tenir dret a aquest atur.

Durant el temps que dura l’ERTO, el/la treballador/a no genera tampoc dret a pagues extres ni vacances.

• Quant cobra un/a treballador/a afectat per un ERTO?

Amb l’aplicació d’un ERTO el/la  treballador/a va a l’atur en condicions econòmiques normals i un percentatge de la base reguladora i les quantitats:

- 70 % de la base de la Seguretat Social els 180 primers dies.
- 50 % la resta de dies.

Aquesta prestació per desocupació té uns límits màxims:

- Sense fills/es: 1.098,09 €
- Amb 1 fill/a*: 1.254,96 €
- Amb 2 fills/es o més*: 1.411,83 €

Aquest import es calcula tenint en compte la base per contingència professional dels últims 180 dies cotitzats, sempre que estigui fora dels màxims o mínims establerts.

En el cas de les reduccions de jornada, es calcularà la part proporcional a les hores d’atur.

*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.

• Com a treballador/a, com haig de sol·licitar la prestació per desocupació?

És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.

El SEPE ha paralitzat els terminis per sol·licitar l’atur, ja que no ofereix atenció presencial, sinó només en línia (www.sepe.es) i el telèfon d’assistència és el 972 068 698 o 972 068 679 (oficina de Girona) o el 901 11 99 99.

• L’empresa té l’obligació de readmetre el/la treballador/a un cop finalitzat l’ERTO?

Si, el/la treballador/a ha de ser readmès al seu lloc de treball un cop finalitzat l’ERTO.

 

L’Estat serà el que pagui les prestacions per desocupació de tots els/les treballadors/ores que es vegin afectats per l’ERTO durant l’estat d’alarma degut a la pandèmia de per CoVid-19.

Preguntes i respostes per part del Ministerio de Trabajo de España sobre els ERTO derivats per l’estat d’alarma: clicar aquí

Accions del document