Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Plans de protecció civil en tràmit

Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Clicar aquí per a veure el document

 

Accions del document